FORMS

No.DetailsFile-EnglishFile-Gujarati
1ટ્રસ્ટની નોંઘણી--download
2ફેરફાર રિપોર્ટ--download
3ટ્રસ્‍ટના નાણાંના રોકાણ અંગે--download
4ટ્રસ્‍ટની સ્થાવર મિલકતના વેચાણ / ગિરો / બક્ષિસ / અદલોબદલો--download
5ન્યાયપરચુરણ અરજીમાં જોઇતિ વિગતો--download
6સ્કીમ અરજીમાં જોઈતી વિગતો--download
7કોર્ટમાં દાવો માંડવાની પરવાનગી માંગતી વિગત--download
8અપીલ અરજીમાં જોઈતી વિગતો--download
9વારસા સર્ટીફીકેટ --download